03 юни

Bar All Bent
Packshot_AllBent_HR

✔ За Green-ове

Бързи green-ове и отлично представяне през зимата

• По – висока интензивност на игра през зимата.
• Издръжливост на ниско косене – до 3мм.
• Green-ове с висока скорост на топката.
• Плътен чим.

Характеристики
Скорост на установяване: нормална
Изисквания към торове : нормални
Скорост на растеж: нормална
Посевна норма 6 – 8г./м2
Височина на косене – от 3мм
15кг. опаковка

Състав:
100% Agrostis capillaris (at least 2 varieties)


Bar Fairway
Packshot_BarFairway

✔ Плътна морава с финни листа
• Толерантна на ниско косене – до 10 mm.
• Висока гъстота на тревния чим.
• По- издръжлива на болести.
• Отлична издръжливост на засушаване.
• По-малка нужда от торене.
• Не изисква често косене

Характеристики
Скорост на установяване: бавно
Изисквания към торове : ниски
Скорост на растеж: нормален
Посевна норма 20-25г./м2
Височина на косене – от 10мм
15кг. опаковка

Състав:
50% Festuca rubra commutata
20% Festuca rubra litoralis
30% Poa pratensis


Bar Intensive RPR
Packshot_Bar_Intensive_RPR

Голф игрища с много плътен чим , здрав като желязо
• Плътна морава.
• Висока издръжливост на болести.
• Подходяща за създаване на нови площи и за пресяване.
• По – малки щети по тревния чим при игра благодарение на регенериращата способност .
• Позволява по – висока интензивност на игра.
• Зелен чим през цялата година

Скорост на установяване: бързо
Изисквания към торове : нормални
Скорост на растеж: бързо
Посевна норма 20-25г./м2
Височина на косене – от 10мм
15кг. опаковка

Състав:
25% RPR
25% Lolium perenne (с фини листа)
25% Festuca rubra commutata
25% Festuca rubra litoralis


Bar Extreme RPR
Packshot_Bar_Extreme_RPR

✔ Бързо създаване на голф игрища с чим, здрав като желязо
• Много бързо изграждане.
• По- малка агресия на едногодишната метлица (Poa annua).
• Най подходяща за пресяване.
• По – малки щети по тревния чим при игра благодарение на регенериращата способност .
• Позволява по – висока интензивност на игра.
• Зелен чим през цялата година

Скорост на установяване: много бързо
Изисквания към торове : високи
Скорост на растеж: много бързо
Посевна норма 25 – 30г./м2
Височина на косене – от 10мм
15кг. опаковка

Състав:
35% RPR
65% Lolium perenne (с фини листа)


Bar Duo Bent
Packshot_BarDuoBent

Бързи green-ове през лятото и зимата

✔ За Green-ове

• Висока издръжливост на износване през лятото и зимата.
• Издръжливост на много ниско косене.
• Green-ове с висока скорост на топката .
• Плътен чим.
• По-малко Poa annua.
• Отлична издръжливост на болести.

Характеристики:
Скорост на установяване: бърза
Изисквания към торове : нормални
Скорост на растеж: нормална
Посевна норма 6 – 8г./м2
Височина на косене – от 3мм
15кг. опаковка

Състав:
50% Agrostis capillaris
50% Agrostis stolonifera


Bar Superb
Packshot_BarSuperb_HR

Висок клас green през всички сезони на годината

• Толерантна на ниско косене – до 4 mm.
• По-висока скорост на топката.
• По-висока издръжливост на утъпкване и преа лятото и през зимата .
• По-висока издръжлива на болести.
• Висока гъстота на тревния чим.
• Зелена през цялата година.

Характеристики:
Скорост на установяване: нормална
Изисквания към торове : нормални
Скорост на растеж: нормален
Посевна норма 25-30г./м2
Височина на косене – от 4мм
15кг. опаковка

Състав:
40% Festuca rubra commutata
40% Festuca rubra litoralis
20% Agrostis capillaris

Bar Platinum
Packshot_Bar_Platinum_2011_HR

Тревна смес за всички зони на голф игрището
• Приложима навсякъде.
• Толерантна на ниско косене – до 6 mm.
• По – малко торове и пестициди .
• По – висока издръжливост на болести.
• Зелен чим през цялата година.
Скорост на установяване: нормално
Изисквания към торове : ниски
Скорост на растеж: нормално
Посевна норма 20 – 25г./м2
Височина на косене – от 6мм
15кг. опаковка

Състав:
30% Lolium perenne (с фини листа)
20% Festuca rubra commutata
50% Festuca rubra litoralis


Bar Fescue Plus
Packshot_BarFescuePlus

Най – устойчивата трева за голф игрища

• Толерантна на ниско косене – до 5 mm.
• Зелен тревен чим през цялата година.
• По-малка нужда от торове .
• Отлична издръжливост на засушаване.
• По-малка нужда от поливане.
• По-малка нужда от косене.
• По-висока издръжливост на болести.

Характеристики:
Скорост на установяване: бавно
Изисквания към торове : много ниски
Скорост на растеж: нормален
Посевна норма 25-30г./м2
Височина на косене – от 5мм
15кг. опаковка

Състав:
30% Festuca ovina duriuscula
40% Festuca rubra litoralis
30% Festuca rubra commutata


Bar Rough
Packshot_Rough_EN

Надеждна комбинация от тревни видове

• Подходяща за всякакъв вид почви.
• Изисква по – ниска поддръжка.
• Атрактивен цъфтеж през годината .
• Много издръжлива на сянка.

Скорост на установяване: бавно
Изисквания към торове : много ниски
Скорост на растеж: бавно
Посевна норма 10 – 20г./м2
Височина на косене – от 10мм
15кг. опаковка

Състав:
20% Festuca rubra commutata
30% Festuca rubra litoralis
40% Festuca trachyphylla
10% Festuca ovina


Bar Tee
Packshot_BarTee

Плътна морава с фини листа
• Толерантна на ниско косене – до 8 mm.
• Висока гъстота на тревния чим.
• По- издръжлива на болести.
• Отлична издръжливост на засушаване.
• По-малка нужда от торене.
• Не изисква често косене
Скорост на установяване: бавно
Изисквания към торове : ниски
Скорост на растеж: нормален
Посевна норма 20-25г./м2
Височина на косене – от 8мм
15кг. опаковка

Състав:
40% Festuca rubra commutata
20% Festuca rubra litoralis
40% Poa pratensis


Bar Fescue
Packshot_BarFescue

Устойчива навсякъде

• Толерантна на ниско косене – до 5 mm.
• Висока гъстота на тревния чим.
• Висока издръжливост на утъпкване .
• Много издръжлива на болести.
• По-малка нужда от торове.
• Отлична издръжливост на засушаване.
• По-малка нужда от поливане.

Характеристики:
Скорост на установяване: бавно
Изисквания към торове : ниски
Скорост на растеж: нормален
Посевна норма 25-30г./м2
Височина на косене – от 5мм
15кг. опаковка

Състав:
50% Festuca rubra commutata
50% Festuca rubra litoralis


Bar Trio Bent

Packshot_BarTrioBent_HR

Перфектен микс от изключителни видове на Agrostis Stolonifera за най – ниското косене

• За най – ниското косене – от 2,5мм.
• Издръжливост на изкъртване от удари.
• Висока издръжливост на болести.
• Много плътен чим.
• Зелен през цялата година
• Бърз растеж

Характеристики:
Скорост на установяване: бърза
Изисквания към торове : високи
Скорост на растеж: бърза
Посевна норма 6 – 8г./м2
Височина на косене – от 2,5мм
15кг. опаковка

Състав:
100% Agrostis stolonifera (3 varieties)